Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány v České republice bankovním i nebankovních sektorem. Jsou určeny na krytí podnikatelských i nepodnikatelských potřeb. Přednostně slouží k nákupu zařízení a vybavení domácnosti, na koupi spotřební elektroniky, na pořízení, rekonstrukci a modernizaci bytu. Samozřejmostí jsou také případy jako nákup dovolené, koupě automobilu, úhrada nákladů na tuzemské nebo zahraniční studium a také na splácení závazků mezi občany.

Poskytování spotřebitelských úvěru

Spotřebitelské úvěry fungují velmi jednoduše. Podmínky na  získání úvěru jsou poměrně jednoduché, stačí dosáhnout pouze 18 let. mít české občanství nebo také potvrzení o trvalém pobytu.  Spotřebitelské úvěry je možné čerpat hotovostně, ale i převodem na účet, což je v dnešní době asi rozumnější varianta. Spotřebitelský úvěr se poskytuje na základě písemné smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou úvěrové podmínky, kde jsou uvedeny detaily týkající se poskytnutí, čerpání a splácení úvěru. Smlouvou o vázaném spotřebitelském úvěru, se rozumí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr a která je závislá na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby.

Čerpání spotřebitelských úvěru

Samozřejmostí je také jednorázové čerpání nebo postupné. U revolvingových úvěrů je to možné dokonce opakovaně. Doba splatnosti zde bývá většinou různá a pohybuje se od 6 do 72 měsíců. Samozřejmě lze sjednat i výjimky, kdy mají úvěry splatnost 1 až 120 měsíců.

Spotřebitelských úvěrů je na trhu hned několik a jejich struční přehled můžete najít na spotrebitelskyuver.eu, kde se mimo jiné dozvíte i podmínky pro schválení nebo aktuální úrokové sazby některých bank či nebankovních institucí.

Spotřebitelské úvěry 5.00/5